Kontakt

Evgeniya Sayko

c/o Hertie-Innovationskolleg

Friedrichstrasse 180

10117 Berlin

 

Telefon: +49 176 344 25 415

 

info@demoslam.org

 

 

Evgeniya Sayko

c/o Hertie-Innovationskolleg

Friedrichstrasse 180

10117 Berlin

info@demoslam.org

 

 

 

При поддержке:

Наши партнёры: